Verslag discussie ‘Duurzaamheidscertificering in de agrarische sector: een verkenning’

Het verslag van de discussiebijeenkomst ‘Duurzaamheidscertificering in de agrarische sector: een verkenning’ staat on line. Op 24 juni 2014 organiseerde de raad deze discussie over de kansen en mogelijkheden van certificeringssystemen die de verduurzaming en vergroening van de agrarische sector ondersteunen samen met het Ministerie van Economische zaken (EZ).

De bijeenkomst kwam voort uit het briefadvies ‘Duurzame keuzes bij de toepassing van het Europees landbouwbeleid in Nederland’, dat de Rli in oktober 2013 heeft aangeboden aan staatssecretaris van Economische Zaken.

De mogelijkheden en kansen van certificering werden in een goede en open sfeer besproken met initiatiefnemers van bestaande certificeringssystemen, agrarische ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden.

Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk dat verdere (door) ontwikkeling van certificeringssystemen door velen als prioriteit wordt gezien. De wens om tot certificering te komen kan het beste los worden gezien van de huidige vergroeningseisen van het GLB omdat deze in zijn huidige vorm eerder remmend dan stimulerend werken. Wel is het van belang om het GLB, waar mogelijk, te benutten. De verandering van de koers van het GLB is ‘onherroepelijk’ ingezet, anticiperen is daarom de beste strategie.

Aan het einde van de bijeenkomst werd opgemerkt dat het proces om in gezamenlijkheid over de motieven, wensen en mogelijkheden van certificering te spreken waardevol is. Daarnaast werd een lans gebroken voor samenwerking met het buitenland. Immers: markten zijn internationaal en normen worden steeds vaker in internationaal verband gesteld.

Voor  meer informatie kunt u contact opnemen met Hannah Koutstaal, projectleider, hannah.koutstaal@rli.nl

Lees het verslag ‘Duurzaamheidscertificering in de agrarische sector: een verkenning’ (pdf, 889 Kb)