Aankondiging advies over de stelselvernieuwing van het omgevingsrecht

Op 3 december 2015 presenteert de raad zijn advies over de stelselherziening van het omgevingsrecht. Met de aanvaarding van de Omgevingswet door de Tweede Kamer in juli dit jaar, is de stelselherziening van het omgevingsrecht een stuk dichterbij gekomen. Of de doelen van de stelselherziening (eenvoudig en beter) gehaald worden is echter nog sterk afhankelijk van de nieuwe instrumenten waar nu aan wordt gewerkt: de nationale omgevingsvisie en de AMvB’s.

De raad gaat in dit advies in op de vraag of bij de uitwerking van de Omgevingswet de ambities van de stelselherziening van het omgevingsrecht verwezenlijkt worden. Hoe kan daarbij gezorgd worden voor een goede balans tussen het beschermen van belangen enerzijds en ontwikkelruimte anderzijds? Daarbij kijkt de raad in het bijzonder naar de omgevingsvisie van het Rijk en de AMvB’s. Ten aanzien van de nationale omgevingsvisie doet de raad aanbevelingen om deze een inspirerend én selectief karakter te geven. De raad suggereert aan de hand van vijf criteria een viertal samenhangende opgaven die in de visie aan bod kunnen komen. Ten aanzien van de AMvB’s adviseert de raad aan de minister om de kansen voor vernieuwing die zich voordoen nu aan te grijpen. Het is belangrijk dat de nieuwe AMvB’s straks flexibiliteit en afwegingsruimte bieden. De AMvB’s moeten meer onderhandelingsruimte in het nieuwe omgevingsrecht mogelijk maken.

Directeur-generaal Milieu en Internationaal Chris Kuijpers van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) neemt namens minister Schultz het advies in ontvangst.

Uitnodiging presentatie advies

De raad nodigt u graag uit voor de presentatie van het advies op donderdag 3 december 2015 van 12:00 tot 14:30 uur in New Babylon Meeting Center te Den Haag.

Programma en aanmelding

Niels Koeman, voorzitter van de adviescommissie licht het advies toe. Henry Meijdam, voorzitter Rli, biedt het advies aan Chris Kuijpers aan. Na de reactie van Chris Kuijpers geven Tonny Nijmeijer (Hoogleraar omgevingsrecht Radboud Universiteit), Hans Leeflang (Jaar van de Ruimte) en Marnix Norder (adviseur MAACC en oud wethouder van de gemeente Den Haag) hun reacties op het advies en is er ruimte voor debat met de zaal.

U kunt zich via deze uitnodiging aanmelden.

Voor meer informatie over het advies en de bijeenkomst kunt u contact opnemen met Tim Zwanikken, projectleider, via tim.zwanikken@rli.nl

Lees meer over het advies over de stelselvernieuwing van het omgevingsrecht