Aankondiging advies Ruimte voor de regio in Europees beleid – aanbieding aan minister Schultz (IenM) op 21 september 2015

Op 21 september 2015 presenteert de raad het advies 'Ruimte voor de regio in Europees beleid'. Minister Schultz (IenM) neemt het advies in ontvangst. De raad beoogt met dit advies meer inzicht te geven in het spel en de speelruimte in de Europees beleidscyclus, en de consequenties daarvan voor het leefomgevingsbeleid, waardoor kansen tijdens de Europese beleidsvorming beter benut worden. Ter voorbereiding van het advies heeft Rli onderzocht welke spanningen er zijn tussen de totstandkoming van het Europees beleid en regelgeving en de uitvoering daarvan in de praktijk. Waardoor ontstaan deze spanningen en wat kunnen verschillende overheden en andere betrokken partijen doen om deze spanningen, van Europese beleidsvorming tot aan uitvoering in de regio, te verminderen?

foto landschap met informatiebord EU

Europees beleid werkt door tot in de regio en de leefomgeving van mensen. In de regio wordt abstract Europees beleid omgezet in plannen en projecten die de burger raken en worden uiteenlopende doelen en belangen tegen elkaar afgewogen. De Rli is van mening dat overheden en maatschappelijke spelers op verschillende niveaus effectiever moeten samenwerken. Alleen dan kan tijdig de Europese beleidsontwikkeling worden beïnvloed en kan de speelruimte worden benut om Europese beleidsambities effectief te verbinden met regionale vraagstukken.

In het advies analyseert de Rli uiteenlopende dossiers uit het Europese omgevingsbeleid om zo spanningen te kunnen identificeren en nader te onderzoeken. Op basis van deze analyse komt de Rli tot zes aandachtspunten die kunnen bijdragen om de geconstateerde spanningen te verlichten.

Op 30 september 2015  licht de raad het advies toe in twee workshops tijdens het IPO-jaarcongres in Maastricht.

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met Hannah Koutstaal, projectleider, e-mail: hannah.koutstaal@rli.nl

Lees meer over het advies Ruimte voor de regio in Europees beleid

Lees meer over het IPO-jaarcongres 2015