Aankondiging slotbijeenkomst Jaar van de Ruimte op 15 december

Op 15 december 2015 vindt in Amersfoort de slotbijeenkomst van het Jaar van de Ruimte plaats. De lessen en inzichten die het Jaar van de Ruimte heeft opgedaan, zijn geland in het ‘Manifest2040’. Dit manifest bevat de belangrijkste opgaven, ontwikkelprincipes en concrete acties die richting geven aan de ruimtelijke toekomst van Nederland. Daarmee draagt dit manifest bij aan de nationale, regionale en lokale omgevingsvisies waar nu aan gewerkt wordt. Het manifest is nu online te lezen.

De raad is vanaf de start bij het Jaar van de Ruimte betrokken en draagt met zijn activiteiten bij aan de maatschappelijke discussie over de toekomst van het ruimtelijk beleid. De ‘Verkenning technologische innovaties in de leefomgeving’ (januari 2015) en het advies dat de raad op 3 december 2015 uitbrengt over de stelselherziening van het omgevingsrecht, zijn publicaties van de Rli die ingaan op de toekomst van onze leefomgeving en de adaptiviteit van de ruimte.

De slotbijeenkomst wordt mede mogelijk gemaakt door de Rli. Op de bijeenkomst wordt het Manifest2040 gepresenteerd en overhandigd aan onder andere minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu. Henry Meijdam, voorzitter van de Rli, zal zijn reflectie op het manifest geven.

 

Lees meer over de ‘Verkenning technologische innovaties in de leefomgeving’

Lees meer over het advies stelselherziening omgevingsrecht

Lees meer over het Manifest2040

Lees meer over de aanmelding en het programma van de slotbijeenkomst op 15 december 2015