Energieadvies 2050 – verwacht eind september 2015

Eind september verwacht de raad zijn advies 'Rijk zonder CO2' uit te brengen. De centrale vraag van het ministerie van Economische Zaken voor het advies is: ‘Hoe komen we tot een volledig duurzame energievoorziening in 2050?’. In het advies wordt in beeld gebracht hoe we moeten komen tot een energievoorziening die voor Nederland resulteert in 80 tot 95% minder CO2-emissie ten opzichte van 1990 en tegelijkertijd betaalbaar en betrouwbaar is. Middels twee open bijeenkomsten en een internetplatform zijn gedachtes gedeeld en ideeën verzameld. De transitie moet kunnen rekenen op maatschappelijk draagvlak en bijdragen aan de Nederlandse economie. Het advies dient als bouwsteen voor het Energierapport 2015 dat het kabinet eind van dit jaar uitbrengt.

foto met verschillende vormen van energie opwekking

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Folmer de Haan, projectleider, e-mail f.w.dehaan@rli.nl

Lees meer over het advies 'Rijk zonder CO2'

Lees de brief  'Duurzame ontwikkeling en beleid' (pdf 43 Kb) die minister Kamp (EZ) op 13 juli naar de Tweede Kamer heeft gestuurd met een overzicht van de planning van diverse rapporten en beleidsdocumenten en hun onderlinge raakvlakken die van invloed zijn op het energiebeleid ten behoeve van energierapport 2015.