Henry Meijdam treedt 1 januari 2016 af als voorzitter Rli

Henry Meijdam treedt per 1 januari 2016 af als voorzitter van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur. Vanaf die datum is hij directeur van het Interprovinciaal overleg (IPO) en secretaris van het IPO-bestuur.

portretfoto van Henry Meijdam

Henry Meijdam: “De aard van de functie laat zich niet combineren met het voorzitterschap van de Rli. Dat spijt mij. Ik ben met buitengewoon veel plezier en enthousiasme de afgelopen tien jaar voorzitter geweest van de Rli en zijn rechtsvoorganger de VROM-raad. Adviesraden worden nog wel eens versleten voor kostenposten zonder meerwaarde. Wie onze adviezen leest weet beter. Adviezen van dit kaliber, opgesteld door wetenschappelijke en maatschappelijke denkers, bestuurders en ondernemers van topniveau vormen een spil in democratisch functioneren. Het is daarnaast een goede en uiterst voordelige manier om de overheid van dienst te zijn met groot kritisch vermogen en als onophoudelijke bron van inspiratie en nieuwe innovaties. Ik vond het uitermate eervol daar tien jaar leiding aan te mogen hebben gegeven met al die fantastische adviseurs en medewerkers. Ik zal ze op de voet blijven volgen.”