Presentatie advies ‘Rijk zonder CO2: naar een duurzame energievoorziening in 2050’, 24 september 2015, Den Haag

Op donderdag 24 september 2015 presenteert de raad het advies ‘Rijk zonder CO2: naar een duurzame energievoorziening in 2050’ aan minister Kamp (EZ).

foto van verlichting van de stad

Aanleiding voor het advies is de vraag van de minister hoe een volledige duurzame energievoorziening in 2050 bereikt kan worden. Het advies beschrijft wat er voor de energievoorziening nodig is om de Europese klimaatdoelen te kunnen halen. Hiervoor is voor Nederland in 2050 een reductie nodig van de emissie van broeikasgassen van 80% tot 95% ten opzichte van 1990. Het advies is een belangrijke bouwsteen voor het Energierapport 2015 dat het kabinet eind van dit jaar presenteert.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Folmer de Haan, projectleider, f.w.dehaan@rli.nl

Lees meer over het advies ‘Rijk zonder CO2: naar een duurzame energievoorziening in 2050’