Publicatie advies ‘Ruimte voor de regio in Europees beleid’

Op 21 september 2015 heeft de raad het advies ‘Ruimte voor de regio in Europees beleid’ aangeboden aan minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu). Europees leefomgevingsbeleid werkt door tot in de regio. Daar worden Europese regels vertaald in concrete plannen die de burger raken. Europees beleid heeft bijgedragen aan een gezondere en veiligere leefomgeving, maar de Europese regels geven nog te vaak spanningen in de uitvoering. De raad vindt het nodig dat het Rijk en de decentrale overheden slimmer samenwerken in Europa. Vroeg in de Europese besluitvorming liggen kansen voor Nederland om meer invloed uit te oefenen en op die manier te zorgen voor beter uitvoerbaar beleid.

Foto van de overhandiging: Leon Frissen, raadslid Rli, overhandigt het advies aan Melanie Schultz, minister (IenM)

Om inzage te krijgen in het complexe spel van de werkwijze van Europese besluitvorming heeft de raad een aantal cases uit de leefomgevings- en infrastructuurbeleid geanalyseerd. De raad komt op basis van deze analyse tot zes aandachtspunten die kunnen bijdragen om de geconstateerde spanningen te verlichten.

Meer informatie

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met Hannah Koutstaal, projectleider, e-mail hannah.koutstaal@rli

Lees meer over het advies ‘Ruimte voor de regio in Europees beleid’

Lees het advies ‘Ruimte voor de regio in Europees beleid’ (pdf 1023Kb)

Lees het persbericht ‘Rijk en regio moeten krachten bundelen in Europa’

Zie de infographic die inzicht geeft in het complexe en gelaagde samenspel van EU, Rijk en regio in de Europese besluitvorming

Zie de infographic die inzicht geeft in de Europese beleidscyclus