Uitnodiging presentatie advies ‘Wonen in verandering, over flexibilisering en regionalisering in het woonbeleid’, 25 juni 2015 in Den Haag

De raad nodigt u uit voor de presentatie van zijn advies ‘Wonen in verandering’ op 25 juni 2015 in Den Haag. Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) neemt het advies in ontvangst. Tijdens de bijeenkomst gaan verschillende sprekers in op het onderwerp woonbehoefte, de rol van de overheid daarin en belemmeringen om te voorzien in woonbehoefte.  Daarbij is zowel ruimte voor verhalen uit de dagelijkse praktijk als die uit de professionele wereld die naar het functioneren van de woningmarkt en het bijbehorende systeem kijken.

foto van spelend kind met bal op veldje in een woonwijk
Peter Hilz / Hollandse Hoogte

Locatie: Terminal Zuid, Schedeldoekshaven 101, Den Haag

Tijd: donderdag 25 juni van 15.30-17.30 uur (inloop start om 15.00 uur)

Aanmelden

U kunt zich tot en met 24 juni via deze uitnodiging aanmelden voor de bijeenkomst.

Programma

 • Welkom, toelichting programma, toelichting locatie
  Henry Meijdam (voorzitter Rli) en Susan van der Steen (dagvoorzitter)
 • Praktijk aan het woord: voorbeelden uit het land
  Praktijksprekers zetten één of meer regionale cases uiteen waaruit blijkt op welke manier de kaders momenteel schuren.
  Sonja Sprokkereef (teammanager wonen bij de provincie Gelderland)
  Marc Eggermont (algemeen directeur bij Woonbedrijf Eindhoven)
  Jessie Wagenaar (directeur verkoop en gebiedsmarketing bij BPD)
 • De vakwereld aan het woord
  Sprekers vertellen vanuit  financieel en sociaal/cultureel perspectief welke veranderingen in het wonen zij waarnemen en welke spanningen dit volgens hen oproept.
 • Presentatie van het advies
  Wouter Vanstiphout (commissievoorzitter)  licht het advies ‘Wonen in verandering’ inhoudelijk toe.
 • Aanbieding van het advies aan minister Blok (Wonen en Rijksdienst)
  Henry Meijdam en Wouter Vanstiphout
 • Woord van minister Blok
 • Reacties – in bijzijn van de minister
  Reacties uit het veld op het advies
  Co Verdaas (adviseur Over Morgen/oud-gedeputeerde provincie Gelderland)
  Annet Bertram (gemeentesecretaris bij de gemeente Den Haag/oud-DG Wonen Ministerie van VROM)
 • Vragen en reacties uit de zaal
 • Sluiting/borrel

Voor meer informatie over de bijeenkomst kunt u contact opnemen met Anita Bruines, projectmedewerker, tel. 06-153 69 329, e-mail anita.bruines@rli.nl

Uitnodiging en aanmelding

Meer informatie over het advies ‘Wonen in verandering’