Aanbieding advies ‘Mainports voorbij’

Op 1 juli 2016 heeft de raad zijn advies ‘Mainports voorbij’ aangeboden aan de ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu. De raad pleit in zijn advies voor het voeren van integraal beleid voor de economische kerngebieden van Nederland om de concurrentiepositie en het vestigingsklimaat te versterken. Dit betekent dat toekomstig overheidsbeleid en overheidsinvesteringen met betrekking tot Schiphol en de haven van Rotterdam moeten worden afgewogen tegen andere mogelijkheden die de overheid heeft om het vestigingsklimaat te versterken.

De voorzitter van de Rli presenteert het advies

Het mainportconcept vormde een krachtig beeld voor de economische ontwikkeling van Nederland en het mainportbeleid droeg bij aan het succes van Schiphol en de haven van Rotterdam. ‘De economie van morgen vraagt echter om meer’, aldus de voorzitter van de Rli Jan Jaap de Graeff. ‘

Namens de beide ministers namen secretaris-generaal Maarten Camps (EZ) en directeur-generaal Mark Frequin (IenM) het advies in ontvangst.

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met Lianne Doeswijk, e-mail lianne.doeswijk@rli.nl

 

Lees het hele persbericht ‘Adviesraad: vervang mainportbeleid door vestigingsbeleid’

Lees meer over het advies ‘Mainports voorbij’

Lees het hele advies Mainports voorbij’