Advies 'Verbindend landschap' – uitnodiging bijeenkomst op 8 november 2016

Op dinsdag 8 november 2016 brengt de raad zijn advies 'Verbindend landschap' uit. De voorzitter van de Rli, Jan Jaap de Graeff, en raadslid Annemieke Nijhof zullen het advies presenteren en overhandigen aan minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu. Hierna geven Jan Jacob van Dijk (gedeputeerde provincie Gelderland) en Berno Strootman (Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving) hun reactie op het advies en is er gelegenheid voor vragen uit de zaal. U bent van harte uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen. De bijeenkomst vindt plaats van 15:30 – 17:30 uur in Den Haag, de exacte locatie wordt nog bekend gemaakt.

foto van stad, water, dijk en polderlandschap

Over het advies

De raad heeft zich in het afgelopen jaar gebogen over de vraag hoe de zorg voor de kwaliteit van het Nederlandse landschap geborgd moet worden. Bewoners hechten aan hun landschap, maar tal van ontwikkelingen zullen grote invloed hebben op dat landschap. Dit geldt zeker voor de transities die nodig zijn voor een duurzame samenleving. Denk bijvoorbeeld aan veranderingen in de energievoorziening, maatregelen ter verbetering van de waterveiligheid en verduurzaming van het landelijk gebied. Hoe kunnen die transities voortvarend tot stand komen én gepaard met een waardevolle ontwikkeling van het landschap? Hoe kunnen burgers zich verbonden blijven voelen met een veranderend landschap? En is er daarbij een rol voor de overheid?

Aanmelding

Wilt u de presentatie bijwonen, dan kunt u zich tot uiterlijk maandag 31 oktober aanmelden via deze uitnodiging.
Voor meer informatie over de bijeenkomst kunt u contact opnemen met Yvette Oostendorp, projectleider, yvette.oostendorp@rli.nl

Lees meer over het advies 'Verbindend landschap'