Jaarverslag 2015

Het jaarverslag geeft een overzicht van de uitgebrachte publicaties van de Rli in 2015 met een korte beschrijving van de werkwijze en toelichtingen op de publicaties aangevuld met een paragraaf over de doorwerking.

cover jaarverslag met foto van slijpen van metaal en opspattend vuur

De raad heeft in 2015 vijf adviezen, een briefadvies en een verkenning uitgebracht:

  • Technologische innovaties in de leefomgeving (verkenning)
  • Stelselherziening omgevingsrecht (tussentijds briefadvies)
  • Circulaire economie: van wens naar uitvoering
  • Wonen in verandering, over flexibilisering en regionalisering in het woonbeleid
  • Ruimte voor de regio in Europees beleid
  • Rijk zonder CO2: naar een duurzame energievoorziening in 2050
  • Vernieuwing omgevingsrecht: maak de ambities waar

Lees het jaarverslag 2015