Notitie ‘Systeemverantwoordelijkheid in de fysieke leefomgeving’

In deze notitie analyseert de raad hoe de ministeriële systeemverantwoordelijkheid in het leefomgevingsbeleid wordt ingevuld. De notitie is tot stand gekomen in een samenwerkingstraject van verschillende adviesraden, waarin in beeld wordt gebracht hoe het begrip systeemverantwoordelijkheid in de beleidspraktijk wordt ingevuld.

foto van de omslag - meerdere radertjes die in elkaar grijpen

Binnen veel beleidsdomeinen (zoals zorg, welzijn, ruimte) spelen processen van decentralisatie, vermaatschappelijking, verzakelijking en deregulering. Het Rijk komt hierdoor steeds meer op afstand te staan. Wat houdt de verantwoordelijkheid van het Rijk daarna in, en wat betekent dit bijvoorbeeld voor de figuur van ministeriële verantwoordelijkheid? Waar houdt de verantwoordelijkheid van het Rijk op, en waar begint de verantwoordelijkheid van andere partijen?.

Lees hier de notitie ‘Systeemverantwoordelijkheid in de fysieke leefomgeving’ (mei 2016)