Opgaven voor duurzame ontwikkeling: Hoofdlijnen uit vier jaar advisering door de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

Op 19 juli 2016 bracht de raad de publicatie ‘Opgaven voor duurzame ontwikkeling: Hoofdlijnen uit vier jaar advisering door de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur’ uit. Hierin beschrijft de raad vijf grote transformaties die met voorrang opgepakt moeten worden om de duurzame ontwikkeling van Nederland gestalte te geven en doet verschillende aanbevelingen hoe deze kunnen worden bereikt.

compilatie van illustraties uit de adviezen die de transities weergeven

De raad besteedde bijzondere aandacht aan vijf noodzakelijke transformaties:

  • de transitie naar een circulaire economie
  • de energietransitie
  • de verduurzaming van het landelijk gebied
  • de versterking van de kracht van stedelijke regio’s
  • de transformatie van vastgoed in de stad

Voor meer informatie over ‘Opgaven voor duurzame ontwikkeling’ kunt u contact opnemen met Erik Schmieman via erik.schmieman@rli.nl

Lees de publicatie : ‘Opgaven voor duurzame ontwikkeling: Hoofdlijnen uit vier jaar advisering’

De Kaderwet adviescolleges geeft aan dat de Rli elke vier jaar een evaluatie moet uitvoeren. Op verzoek van de raad heeft Berenschot een externe evaluatie over de eerste zittingsperiode 2012-20160 inmiddels afgerond.

Lees de externe evaluatie ‘Continu positioneren’ uitgevoerd door Berenschot