Overwegingen bij het voorontwerp voor klimaatwet van de Tweede Kamerleden Klaver en Samsom

De raad heeft op verzoek van de Tweede Kamerleden Klaver (GroenLinks) en Samsom (PvdA), commentaar gegeven op hun voorontwerp voor een klimaatwet. De raad legde daarvoor het voorontwerp naast de analyse en aanbevelingen uit zijn recent uitgebrachte advies ‘Rijk zonder CO2: naar een duurzame energievoorziening in 2050’.

Cover advies met warmte foto van huizen

De raad geeft de beide fractievoorzitters in de op 29 februari verzonden brief in overweging om zijn commentaar en opmerkingen te betrekken bij de verder uitwerking van de klimaatwet.

Lees de brief aan de fractievoorzitters Klaver en Samsom ‘Overwegingen bij het voorontwerp voor klimaatwet’ 29 februari 2016

Lees meer over het advies ‘Rijk zonder CO2’