Tweede zittingsperiode Rli op 1 augustus 2016 officieel van start - Maak kennis met de raadsleden

De tweede zittingsperiode (2016-2020) van de Rli is met ingang van 1 augustus 2016 officieel gestart. De heer ir. J.J. (Jan Jaap) de Graeff is benoemd tot voorzitter van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) en de volgende personen zijn benoemd tot leden van de raad:

  • ir. M.(Marjolein) Demmers MBA
  • prof. dr. L. (Lorike) Hagdorn
  • prof. dr. P. (Pieter) Hooimeijer
  • prof. mr. N.S.J. (Niels) Koeman
  • drs. J. (Jeroen) Kok
  • ir. A. (Annemieke) Nijhof MBA
  • drs. E. (Ellen) Peper
  • drs. K.J. (Krijn) Poppe
  • dr. J.C. (Co) Verdaas
portretten van de tien raadsleden

De raad bestaat uit tien leden, inclusief de voorzitter. De leden zijn voor vier jaar benoemd bij koninklijk besluit op basis van hun brede maatschappelijke kennis en ervaring. Ze komen uit de kring van het openbaar bestuur, het bedrijfsleven en de wetenschap.

Lees hier meer over de nieuwe samenstelling van de Rli

Lees het koninklijk besluit 24 juni 2016