Aankondiging advies ‘Brede blik op erfgoed'

Op 18 december 2017 brengen de Rli en de Raad voor Cultuur (RvC) op verzoek van de minister van OCW een gezamenlijk advies uit over de consequenties van de vele transities en ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving voor het erfgoedbeleid. Klimaatadaptatie, energietransitie, stedelijke groei en krimp, schaalvergroting in de landbouw, ontkerkelijking en dergelijke zullen de leefomgeving sterk beïnvloeden. Het advies gaat in op de vraag wat dit betekent voor het beleid voor onroerend erfgoed, zoals monumenten of stads- en dorpsgezichten.

foto molen en windmolen

Het advies gaat in op de vraag wat dit betekent voor het beleid voor onroerend erfgoed, zoals monumenten of stads- en dorpsgezichten.

Lees meer over het gezamenlijke advies ‘Brede blik op erfgoed; over de wisselwerking tussen erfgoed en transities in de leefomgeving

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tim Zwanikken, projectleider, tim.zwanikken@rli.nl