Aankondiging advies ‘Van B Naar Anders’ - 23 mei 2018

Op 23 mei 2018 brengt de raad zijn advies uit ‘Van B naar Anders: investeren in mobiliteit voor de toekomst’. De raad stelt in zijn advies dat investeringen in mobiliteit meer moeten aansluiten bij de technologische veranderingen in vervoersmogelijkheden, de veranderende reisbehoefte en het toenemend belang van duurzame mobiliteit. Het advies wordt aangeboden aan minister Van Nieuwenhuizen en staatssecretaris van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

avondspits op de ring Rotterdam A20
Foto Peter Hilz / HH

De Rli staat in het advies stil bij de veranderingen die zich voltrekken in het mobiliteitsdomein en de toenemende druk op de bereikbaarheid. De raad heeft gekeken hoe de besteding van het geld voor mobiliteit en infrastructuur en het in de praktijk gevoerde beleid zich die verhouden tot de veranderingen en ontwikkelingen. De centrale vraag in het advies is hoe beschikbare financiële middelen voor mobiliteit effectiever kunnen worden ingezet.

Lees meer over het advies ‘Van B naar Anders’

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met  Bart Swanenvleugel, projectleider, bart.swanenvleugel@rli.nl