Advies ‘De stad als gezonde habitat: gezondheidswinst door omgevingsbeleid’

Op 18 april 2018 heeft de Rli zijn advies ‘De stad als gezonde habitat: gezondheidswinst door omgevingsbeleid’ aangeboden aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In het advies stelt de raad dat het leven in de stad een stuk gezonder kan als de overheid hieraan meer aandacht geeft. Steden kijken nu vaak alleen naar het halen van de wettelijk vastgestelde milieunormen. Gezondheid in de stad is echter ook via andere maatregelen te bevorderen. Met een gezonde inrichting kunnen steden veel meer doen om mensen meer te laten bewegen of minder stress te laten ervaren.

Foto van spelende kinderen aan de rand van het water in de stad

Een gezonde leefomgeving is een belangrijk doel van de nieuwe Omgevingswet. Gemeenten moeten hiermee aan de slag in hun omgevingsbeleid. Voor veel gemeenten is echter onduidelijk hoe ze dat kunnen doen. De Rli geeft hiervoor in zijn advies een aantal handvatten. De raad concludeert dat gemeenten extra gezondheidswinst kunnen boeken als het omgevingsbeleid niet langer enkel wordt ingezet voor de bescherming van de burger tegen gevaren en bedreigingen in de omgeving, zoals luchtvervuiling, giftige stoffen in de bodem, of geluidsoverlast. Steden kunnen met hun omgevingsbeleid gezondheidswinst boeken als zij de stad zo inrichten dat burgers worden gestimuleerd gezonder te leven.

Lees het persbericht ‘Inrichting stad kan gezondheid inwoners vergroten’

Bekijk de infographic van ‘De stad als gezonde habitat’

Lees meer over het advies ‘De stad als gezonde habitat’

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lianne van Duinen, projectleider, lianne.vanduinen@rli.nl

Programma-DG Omgevingswet Erik Jan van Kempen (r) van BZK neemt het advies in ontvangst. Rli voorzitter Jan Jaap de Graeff (m) en raadslid Ellen Peper (l) Foto Fred Ernst