André van der Zande wordt nieuw lid van de Rli

Prof. dr. A.N. (André) van der Zande wordt lid van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voordracht van minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. De benoeming geldt voor de periode van 1 juli 2018 tot 1 augustus 2020.

Van der Zande is nu nog directeur-Generaal van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In het verleden bekleedde hij onder andere de functies van hoogleraar aan de Universiteit van Wageningen en secretaris-generaal van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid.

De raad bestaat uit tien leden en drie junior-raadsleden. De leden zijn benoemd bij koninklijk besluit op basis van hun brede maatschappelijke kennis en ervaring. Ze komen uit de kring van het openbaar bestuur, het bedrijfsleven en de wetenschap.

Kijk voor meer informatie over de samenstelling van de raad op http://www.rli.nl/raadsleden