Bijeenkomst over advies ‘Warm aanbevolen: CO2-arme warmte in de gebouwde omgeving’ 7 februari 2019

Op 7 februari 2019 organiseerde de Rli een bijeenkomst om de aanbevelingen uit het advies ‘Warm aanbevolen’ te bespreken met deskundigen, belanghebbenden en belangstellenden. In 2050 moeten alle gebouwen in Nederland duurzaam verwarmd worden. Over de route daarheen is nog veel onduidelijkheid: over de verantwoordelijkheid van overheid en burger, het aanleggen van nieuwe collectieve voorzieningen, de verdeling van kosten en de mate waarin burgers straks zelf kunnen kiezen hoe zij hun huis verwarmen. Dat beïnvloedt het maatschappelijk draagvlak voor de energietransitie negatief. De raad doet in dit advies voorstellen om de omschakeling van alle gebouwen op duurzame warmte sneller en met groter draagvlak tot stand te brengen.

impressie van de discussie met deelnemers

De aanbevelingen werden in drie gespreksrondes geconcretiseerd.

De eerste gespreksronde richtte zich op de publieke verantwoordelijkheid voor nieuwe warmte-infra. Tafelgasten waren: Meindert Smallenbroek (directeur Energie en omgeving EZK), Alexander van Ofwegen (directeur Warmte NUON), Claudio Bruggink (Wethouder Hengelo).

In de 2e ronde discussieerden de tafelgasten Marieke van Doorninck (wethouder Amsterdam), Thomas Dekker (duurzaam wonen en bouwen Rabobank) en Arjan Schep (Erasmus studiecentrum voor belastingen en lokale overheden) over ‘Financieren verduurzamen van de gebouwen, hoe doen we dat?’.

Marco Pastors (directeur Nationaal Programma Rotterdam Zuid), Ferdi Licher (Directeur Bouwen en energie BZK) en Mariëtte Heemskerk (directeur Goede Woning) namen deel aan de derde ronde ‘Wijkaanpak, wanneer gaan collectieve keuzes voor individuele keuzes?’

Diederik Samsom (voorzitter sectortafel Gebouwde omgeving van het klimaatakkoord) startte de middag met de discussiepunten die spelen in het maatschappelijk debat en aan de overlegtafels gebouwde omgeving en sloot de bijeenkomst af.

Op 21 februari is het verslag van de bijeenkomst beschikbaar.

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met Folmer de Haan, projectleider, f.w.dehaan@rli.nl, telefoon: 06 – 461 524 96

Bekijk de foto’s van de bijeenkomst

Bekijk de video met een korte uitleg over het advies ’Warm aanbevolen’ (2 min.)

Lees meer over het advies ’Warm aanbevolen’

Lees het advies ’Warm aanbevolen’ (pdf)