Conferentie Verbindend Verduurzamen – 26 maart 2020

Op 26 maart 2020 gaat de Rli tijdens de conferentie ‘Verbindend Verduurzamen’ in gesprek met iedereen die beroepshalve bijdraagt aan de verduurzaming van de samenleving en daarbij de ideeën, zorgen en kansen van burgers een goede plek wil geven. De raad ziet dat de verduurzaming van de samenleving de gemoederen flink bezighoudt. Kan verduurzaming ook bijdragen aan grotere verbondenheid in de samenleving? Hoe betrekken we de ideeën, kansen en zorgen van burgers bij het maken en uitvoeren van verduurzamingsbeleid?

foto van zonnepark, windmolens en groep mensen

Programma

Tijdens deze conferentie staan dialoog en intervisie rond de ervaringen, vragen en inzichten van de deelnemers centraal. Wat herkennen we van elkaar, wat kunnen we van elkaar leren, waar moeten we verder mee aan de slag? Er is een inspirerend plenair programma met bijdragen van o.a. Kim Putters, Daan Roovers, Sandor Gaastra en Annemieke Nijhof. Dagvoorzitter is Ruben Maes.

Doe en denk mee

Wij nodigen u van harte uit om mee te denken, te praten en te doen tijdens deze conferentie.
De conferentie vindt plaats in De Woonindustrie, Nieuwegein van 10.00 – 16.00 uur
U kunt zich hier aanmelden.

Meer informatie

Voor meer informatie over de conferentie, de sprekers en het programma kunt u terecht op onze webpagina. Of mail naar verbindendverduurzamen@rli.nl