De Rli gaat in gesprek met burgers over duurzame samenleving: #VerbindendVerduurzamen

Hoe kan Nederland Verbindend Verduurzamen? Over deze vraag gaat de Rli de komende maanden met burgers in gesprek. Welke zorgen leven er? Welke kansen zien zij voor een duurzame samenleving en welke ideeën hebben zij over hoe we een duurzame samenleving kunnen bereiken waar iedereen aan mee kan doen?

veld met zonnepanelen en windmolens met op de voorgrond een groep enthousiaste mensen

De raad wil beter begrijpen hoe verschillende groepen burgers een duurzame samenleving zien en wat zij belangrijk vinden. Hoe kan er bij de verduurzaming meer rekening gehouden worden gehouden met de energie, het onbehagen en andere (positieve en negatieve) gevoelens in de samenleving, zodat de verduurzaming een grotere kans van slagen heeft? Vanaf september 2019 gaat de raad met verschillende groepen burgers in gesprek. Daarnaast worden deskundigen gevraagd een essay te schrijven of op een andere manier kennis te delen en zal er speciale aandacht zijn voor de visie van jongeren. Tijdens een congres in maart 2020 brengt de raad de opgedane inzichten bij elkaar en bespreekt die met een breed samengesteld gezelschap van wetenschappers, beleidsmakers en adviseurs. In september wordt voor dit traject een eigen website gelanceerd.

Meedenken?
Heeft u ideeën voor activiteiten of manieren om met burgers in gesprek te komen of bent u vanuit uw organisatie (gemeente, provincie, bedrijf, instelling, maatschappelijke organisatie etc.) zelf in gesprek met burgers over een duurzame toekomst, dan komen wij graag met u in contact.

Lees meer informatie over het traject #VerbindendVerduurzamen

Voor meer informatie over het traject kunt u contact opnemen met Luc Boot, projectleider, luc.boot@rli.nl, tel: 06 10577495.