De Rli start met advies over luchtvaartbeleid

De Rli is gestart met een advies over luchtvaartbeleid. De minister van IenW werkt momenteel aan de Luchtvaartnota en heeft de raad om advies gevraagd. De raad constateert dat de wereldwijde voortgaande groei van de luchtvaart en doelen voor het klimaat en de kwaliteit van de leefomgeving van mensen op gespannen voet met elkaar staan. Die spanning vraagt om een nieuwe manier van kijken in het luchtvaartbeleid.

foto van kind in park met overvliegend vlieguig

Het advies richt zich op de luchtvaart in Nederland, met aandacht voor zowel de landzijde als de luchtzijde. Daarbij wordt onvermijdelijk de samenhang met de internationale luchtvaart meegenomen. De primaire focus ligt op de burgerluchtvaart, zowel vracht- als personenvervoer. Het advies heeft betrekking op de nationale luchthaven Schiphol en de regionale luchthavens, het luchtverkeer en het luchtruim.

De raad verwacht het advies in maart 2019 uit te brengen.

Lees meer over het advies Luchtvaartbeleid

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met Bart Swanenvleugel, projectleider, bart.swanenvleugel@rli.nl