Rli brengt op 18 april 2019 advies uit over luchtvaartbeleid

Op 18 april 2019 brengt de Rli zijn advies ‘Luchtvaartbeleid: een nieuwe aanvliegroute’ uit. Met dit advies, dat de Rli op verzoek van de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) opstelt, wil de raad een bijdrage leveren aan de totstandkoming van de Luchtvaartnota.

foto met kind in park en vliegtuig hoog overvliegend

In het advies staan de volgende vragen centraal:

  • Is er een ander perspectief mogelijk in het luchtvaartbeleid?
  • Zo ja, leidt dat nieuwe perspectief tot andere uitgangspunten in het rijksbeleid?
  • Welke nieuwe beleidsopties komen daarbij in beeld?
  • Welke sturingsmogelijkheden bestaan er om die beleidsopties te verwezenlijken of, als die sturingsmogelijkheden nu beperkt zijn, hoe zouden die aangevuld kunnen worden?

In het advies vergelijkt de raad het luchtvaartbeleid met het beleid in andere belangrijke economische sectoren en mobiliteitssectoren. Op basis van de resultaten van die vergelijking bepleit de raad om de luchtvaart in het rijksbeleid meer te behandelen als andere sectoren. Hiervoor biedt het advies een aantal aanbevelingen.

Lees meer over het advies Luchtvaartbeleid’

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met Bart Swanenvleugel, projectleider, bart.swanenvleugel@rli.nl tel. 06 5201 2691.