Uitnodiging presentatie advies ‘Waardevol toerisme: onze leefomgeving verdient het’

Op 12 september 2019 presenteert de Rli zijn advies ‘Waardevol toerisme: onze leefomgeving verdient het’. Het advies wordt tijdens deze publieke bijeenkomst besproken met bestuurders, ondernemers en wetenschappers. Wij nodigen u van harte uit om deze bijeenkomst bij te wonen.

bezoekers Madurodam, Den haag

Toelichting op het advies

Het toerisme in Nederland is sterk gegroeid. Het aantal binnenlandse en buitenlandse bezoekers neemt exponentieel toe. Dat levert flink geld op: met toerisme wordt in Nederland inmiddels bijna net zoveel geld verdiend als in de bouwsector en tweemaal zoveel als in de landbouwsector. Toerisme is onlosmakelijk verbonden met onze maatschappij, waarin we er graag op uittrekken, rust zoeken of juist ontspanning en vertier. De enorme groei heeft echter ook een keerzijde: te veel toerisme leidt tot overbelasting van de leefomgeving en overlast voor bewoners.

Als de overheid niet goed op deze ontwikkeling reageert, zullen kansen worden gemist en lopen leefomgeving en samenleving schade op.

In ‘Waardevol toerisme: onze leefomgeving verdient het’ geeft de Rli aan welke perspectiefwisseling nodig is in het toerismebeleid. De raad doet in het advies aanbevelingen aan gemeenten, provincies en het Rijk voor de invulling van toerismebeleid dat hierbij past en presenteert een menukaart voor de beleidsinstrumenten die daarbij kunnen worden ingezet. De raad is van oordeel dat de voorgestelde koerswijziging in het toerismebeleid noodzakelijk is om te komen tot waardevol toerisme.

Programma

De voorzitter van de Rli, Jan Jaap de Graeff, en raadslid Marjolein Demmers zullen het advies presenteren. Vervolgens wordt er in drie rondes met de zaal en met bestuurders, ondernemers en wetenschappers gesproken over de aanbevelingen in het advies.

  • Hoe kan in het toerismebeleid een optimale balans worden bewerkstelligd tussen economie, samenleving en leefomgeving?
  • Hoe kunnen partijen samenwerken om te komen tot waardevol toerisme?
  • Welke instrumenten kunnen worden ingezet om te sturen op waardevol toerisme?

Datum en tijd:12 september 2019, 15:00-17:30 uur
Locatie: SER (Sociaal-Economische Raad), Bezuidenhoutseweg 60 in Den Haag

Aanmelding

Wilt u de bijeenkomst bijwonen, dan kunt u zich tot uiterlijk 5 september aanmelden via deze uitnodiging. U ontvangt bij aanmelding uiterlijk één week van tevoren het definitieve programma. Meld u snel aan, want het aantal plaatsen is beperkt. Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Lees meer over het advies ‘Waardevol toerisme: onze leefomgeving verdient het’

Voor meer informatie over de bijeenkomst kunt u contact opnemen Anneke Koose-Verschoor, anneke.verschoor@rli.nl