Verslag van bijeenkomst over de overgang naar schone energie in de gebouwde omgeving - 7 februari 2019

Hoe krijgen we voor elkaar dat alle woningen in ons land binnen afzienbare tijd worden verwarmd zonder CO2-uitstoot? Die vraag lag op tafel tijdens de drukbezochte conferentie op 7 februari 2019 in Den Haag. De Rli organiseerde deze bijeenkomst naar aanleiding van zijn onlangs verschenen advies ‘Warm aanbevolen’ over de transitie naar een schone energievoorziening in de gebouwde omgeving.

sfeerimpressie van de discussie, de dagvoorzitter geeft een van de bezoekers het woord

In drie rondes werden de aanbevelingen uit het advies ‘Warm aanbevolen’ besproken met deskundigen, belanghebbenden en belangstellenden. De achtereenvolgende vragen waren:

  1. Nieuwe warmte-infrastructuur, wat is de publieke verantwoordelijkheid?
  2. Financieren verduurzamen van de gebouwen, hoe doen we dat?
  3. Wijkaanpak, wanneer gaan collectieve keuzes voor individuele keuzes?

Lees het hele verslag van de bijeenkomst op 7 februari 2019

Bekijk de foto's van de bijeenkomst

Lees meer over het advies advies ‘Warm aanbevolen: CO2-arme warmte in de gebouwde omgeving’

Bekijk de video met een uitleg van het advies in 2 minuten

Wilt u meer informatie over het advies, dan kunt u contact opnemen met Folmer de Haan, projectleider f.w.dehaan@rli.nl