Advies ‘Greep op gevaarlijke stoffen’ uitgebracht

Het beleid voor gevaarlijke stoffen is niet toereikend om risico’s in de leefomgeving voor mens en milieu voldoende te beheersen. Het aantal van deze stoffen en het gebruik ervan nemen toe, evenals het hergebruik van producten waarin gevaarlijke stoffen zijn verwerkt. Daarom is nieuw beleid noodzakelijk concludeert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in zijn advies ‘Greep op gevaarlijke stoffen’ dat minister Van Veldhoven voor Wonen en Milieu op 11 maart 2020 in ontvangst nam.

overhandiging van het advies aan de minister Van Veldhoven door de voorzitter van de Rli

Foto: Fred Ernst - aanbieding advies vlnr: Yvette Oostendorp (projectleider), Jan Jaap de Graeff (voorzitter Rli), Stientje van Veldhoven (minister Milieu), Ingrid Odegard (junior-raadslid), André van der Zande (raadslid), Co Verdaas (raadslid), Annemarie van Wezel (extern commissielid)

De raad doet tien aanbevelingen om de greep te vergroten op de verspreiding van gevaarlijke stoffen in de leefomgeving. Deze aanbevelingen richten zich op een krachtiger inzet van het bestaande instrumentarium om het gebruik en de emissies van gevaarlijke stoffen te reduceren. Hoewel de aanbevelingen zich vooral richten op het handelen van de overheid is dit geen taak van overheid alleen. Overheden, bedrijven, burgers, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen zullen hier gezamenlijk aan moeten werken. Dit vereist een grotere transparantie. Weten welke stoffen in welke producten zitten en welke risico’s dat meebrengt is cruciaal om veilig kringlopen te kunnen sluiten.

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met Yvette Oostendorp, projectleider, yvette.oostendorp@rli.nl, 06 27020642.

Lees meer over het advies ‘Greep op gevaarlijke stoffen’

Persbericht ‘Kabinet moet meer greep op gevaarlijke stoffen krijgen’

Infographic met de 10 aanbevelingen