Advies over de vitaliteit van de bodem ‘De bodem bereikt?!’ uitgebracht

De vitaliteit van de rurale bodems in Nederland staat onder druk en het huidige bodembeleid is ontoereikend om dit te stoppen. Doelen ten aanzien van bodem, natuur, water en klimaat worden hierdoor niet gehaald en landbouwopbrengsten staan onder druk.

akker met waterplassen

De overheid moet ervoor zorgen dat bodems voor meerdere functies geschikt zijn, maar ook dat activiteiten daar worden uitgevoerd waar de bodem er ook daadwerkelijk geschikt voor ís. Daarvoor is onder meer aanpassing van wet- en regelgeving noodzakelijk. De raad concludeert dit in zijn advies ‘De bodem bereikt?!’ dat op 29 juni is uitgebracht. De raad wil met zijn advies het bodembeleid hoger op de agenda plaatsen.

Lees het persbericht Bodembeleid moet steviger

Bekijk de video met korte uitleg van het advies (3,5 min)

Lees meer over het advies ‘De bodem bereikt?!’

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met Nicole van Buren, projectleider, nicole.van.buren@rli.nl tel. 06 1017 2005.