Advies ‘Verzet de wissel: naar beter internationaal reizigersverkeer per trein’ uitgebracht

Reizen met de internationale trein moet extra worden gestimuleerd. In de nasleep van de coronacrisis neemt het internationale verkeer weer toe. Nú is het moment om de internationale trein beter te benutten als duurzaam alternatief voor de auto en het vliegtuig. Daarvoor hoeft niet meteen nieuw spoor te worden aangelegd. Want er is op korte termijn veel te winnen met betere informatie, ticketverkoop en passagiersrechten. Ook kan bestaande spoorcapaciteit beter worden benut.

hogesnelheidstrein rijdt door de stad, bewegend beeld van de trein met op de achtergrond scherp de gebouwen

Het stimuleren van de internationale trein vraagt om intensieve internationale samenwerking op de belangrijkste Europese spoorcorridors. Dit concludeert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in zijn advies ‘Verzet de wissel; naar beter internationaal reizigersverkeer per trein’, dat op 1 juli 2020 is aangeboden aan Staatssecretaris van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat. Gelijktijdig stuurde de raad hierover samen met andere Europese adviesraden een brief aan de Europese Commissie.

Lees het persbericht: ‘Meer inzet nodig voor internationale trein’

Lees meer over het advies:  ‘Verzet de wissel; naar beter internationaal reizigersverkeer per trein’

Lees de brief van de Rli en andere Europese adviesraden aan de EU-commissie ‘Improving international passenger rail’

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met Tim Zwanikken, projectleider, tim.zwanikken@rli.nl, telefoon: 06 5287 4404.