Bijeenkomst: CCU/S en waterstof in Vlaanderen en Nederland in het perspectief van een industriële transitie

De Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (Minaraad), Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) en de ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in België organiseren op donderdag 3 september 2020 samen een evenement over de mogelijkheden voor de technieken en bijhorende infrastructuur aangaande CCU/S (Carbon Capture and Usage / Storage) en waterstof in zowel Vlaanderen als Nederland in het perspectief van een industriële transitie. De bijeenkomst vindt plaats in Brussel. U bent van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen.

foto van industrie

Het doel van de bijeenkomst is om een helder beeld te schetsen van de stand van zaken en om dieper in te gaan op de randvoorwaarden, hindernissen en kansen die nodig zijn voor een doordachte en kostenefficiënte realisatie van concrete CCU/S- en waterstofprojecten in Vlaanderen en Nederland – in het kader van koolstofneutraliteit. De focus zal hierbij liggen op de industrie, Vlaams-Nederlandse samenwerking en de ontwikkelingskansen op Europees niveau.

Programma en aanmelding

De bijeenkomst vindt plaats in de Nederlandse ambassade - Kortenberglaan 4-10 in Brussel 14.00 uur. Er kunnen 50 personen toegelaten worden in de plenaire zaal van de ambassade. Overige belangstellenden kunnen de bijeenkomst volgen via een live-stream.
Lees meer over de bijeenkomst op 3 september en het programma

Wilt u deelnemen aan de bijeenkomst op 3 september 2020 dan kunt u zich hier aanmelden: https://www.minaraad.be/themas/klimaat/mogelijkheden-voor-de-technieken-....

Rli-advies over waterstofbeleid

De Rli brengt eind dit jaar een advies uit over waterstofbeleid. Het advies richt zich op de volgende vraag: Wat is een realistisch perspectief voor waterstof als grondstof en/of als energiedrager in een duurzame Nederlandse economie en wat betekent dat voor de inzet van de rijksoverheid en anderen?
Lees meer over het advies over waterstofbeleid

Voor meer informatie over de bijeenkomst op 3 september en het Rli advies kunt u contact opnemen met projectleider Folmer de Haan, Rli, f.w.dehaan@rli.nl tel +31 (0) 6 2180 0302.