Derde zittingsperiode 2020-2024 Rli officieel van start

De derde zittingsperiode (2020-2024) van de Rli is met ingang van 1 augustus 2020 officieel gestart. De heer ir. J.J. (Jan Jaap) de Graeff is benoemd tot voorzitter van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) en de volgende personen zijn benoemd tot leden en junior-leden van de raad.

fotogalerij van leden en junior-leden

•    ir. J.J. (Jan Jaap) de Graeff (voorzitter)
•    drs. P. (Pallas) Agterberg
•    drs. J.A. (Jeanet) van Antwerpen
•    prof. mr. N.S.J. (Niels) Koeman
•    J.(Jantine) Kriens
•    drs. E.M.J. (Emmy) Meijers
•    drs. K.J. (Krijn) Poppe
•    ir. C.M. (Karin) Sluis
•    prof. dr. E.T. (Erik) Verhoef
•    em. prof. dr. (André) A.N. van der Zande

De raad bestaat uit tien leden, inclusief de voorzitter. De leden zijn voor vier jaar benoemd bij Koninklijk Besluit op basis van hun brede maatschappelijke kennis en ervaring. Ze komen uit de kring van het openbaar bestuur, het bedrijfsleven en de wetenschap.

De raad heeft na een brede wervingsronde waarop meer dan 170 personen reflecteerden, drie zeer getalenteerde junior-raadsleden aangesteld. Hiermee wil de raad de kennis en ervaring van jongere generaties laten doorklinken in zijn werk. De junior-raadsleden nemen deel aan alle werkzaamheden van de raad. De junior-raadsleden zijn:
•    E. (Eva) Gaaff MSc
•    J.L. (Ludo) Groen MSc
•    Y (Yourai) Mol BPhil

Lees hier meer over de nieuwe samenstelling van de Rli