Hoe werken Europese landen aan een rechtvaardige transitie naar een duurzame samenleving?

Van 27 – 29 oktober 2020 organiseert het Europees netwerk van adviesraden op het gebied van de leefomgeving (EEAC) hun jaarconferentie over hoe verschillende Europese landen werken aan een rechtvaardige transitie naar een duurzame samenleving. De conferentie ‘Delivering a Just Transition for All: Principles, Policies and Practice’ vindt dit jaar – online - in Ierland plaats.

titel van de conferentie met stuk van de toren van het kasteel in Dublin - Ierland waar de bijeenkomst wordt georganiseerd

U bent van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen en in het bijzonder aan de werksessie die de Rli organiseert op woensdag 28 oktober van 12.00 – 13.30 uur over de Nederlandse aanpak. Annemieke Nijhof deelt namens de Rli de inzichten uit het traject Week van Verbindend Verduurzamen. Ayolt de Groot (Ministerie van EZK) vertelt hoe gewerkt wordt aan een rechtvaardig Klimaatakkoord. Tamara Metze (WUR) vertelt over haar onderzoek naar de vormgeving van de Regionale Energiestrategieën en Eva van Genuchten (Jonge Klimaatbeweging) vertelt over het perspectief van jongeren.

Bekijk de uitnodiging, programma en wijze van aanmelden

Lees meer over Week van Verbindend Verduurzamen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Luc Boot, projectleider, luc.boot@rli.nl, tel: 06-10577495.