Jaarverslag 2019 nu on line

Het jaarverslag geeft een compact overzicht van de uitgebrachte adviezen en de doorwerking.

illustratie op de kaft van een doorzichtige wereldbol met in het groen de landen aangegeven gepresenteerd op twee handen

In 2019 publiceerde de raad de volgende adviezen:
•    Luchtvaartbeleid: een nieuwe aanvliegroute
•    Europees landbouwbeleid: inzetten op kringlooplandbouw
•    Waardevol toerisme: onze leefomgeving verdient het
•    Naar een duurzame economie: overheidssturing op transities

Naast deze adviezen bracht de raad nog drie andere publicaties uit:
•    De som der delen: verkenning samenvallende opgaven in de regio
•    Onderzoek - Kopen om te verhuren
•    Voorstudie - Duurzame ontwikkeling Bonaire, Sint-Eustatius en Saba

Lees het jaarverslag 2019