Kabinetsreactie op advies ’Verzet de wissel’

De Rli heeft de kabinetsreactie op zijn advies Verzet de wissel ontvangen. Het kabinet onderstreept in zijn reactie (28 september 2020) aan de Tweede Kamer dat de trein hét duurzame en comfortabele alternatief voor het vliegtuig en de auto is, zeker voor de kortere afstanden binnen Europa. Het advies sluit goed aan op het beleid en de gesprekken, ook in het kader van de Green Deal, die nu in Europees verband gevoerd worden over het verder optimaliseren van de internationale trein als duurzaam alternatief bij internationaal reisverkeer.

kaft van het advies met titel en foto van een snelle trein

Het advies van de Rli wordt gezien als steun in de rug van de stappen die gezet moeten worden op dit onderwerp. Denk aan: het centraal zetten van de reiziger, het verkennen van de markt, de focus leggen op een Europees brede corridoraanpak, de inzet op maatregelen zoals het makkelijker boeken van spoorreizen en kopen van treintickets, een efficiënte benutting van het bestaande spoor en het nagaan of er technische of economische barrières zijn voor de zelfstandige ontwikkeling van de treindiensten door de marktpartijen ofwel dat nadere maatregelen overwogen moeten worden.

Gelet op de stappen die het afgelopen jaar zijn gezet met het Nederlands position paper, de Europees brede politieke verklaring, het Rli-advies en de aandacht vanuit het Duitse EU-voorzitterschap, alsook het vooruitzicht op het Europese Year of The Rail 2021 is nu het momentum gecreëerd om in breder Europees verband door te pakken en de optimalisatie van het internationale spoor in Europa verder te concretiseren. Verbetering van internationaal spoor vergt actie op het niveau van lidstaten, de Europese Commissie en ook de spoorsector. De door de Rli gesignaleerde verbeterpunten zullen in dat kader dan ook verder onderzocht gaan worden.

De brief gaat uitgebreid in op de aanbevelingen uit het advies.

Lees de brief aan de Tweede Kamer - Kabinetsreactie op het advies Verzet de wissel d.d. 28 september 2020

Lees meer over het advies 'Verzet de wissel'

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Linde Jehee, linde.jehee@rli.nl