Kabinetsreactie op advies Waardevol toerisme

Op 13 december stuurde staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat de kabinetsreactie op het Rli-advies ‘Waardevol toerisme’ naar de Tweede Kamer.

kaft van het advies met foto van vol terras

In de reactie wordt het advies waardevol genoemd en de samenvatting kernachtig weergegeven. Vervolgens wordt gereageerd op de vijf aanbevelingen. Het kabinet omarmt het aangereikte analysekader en de menukaart voor instrumenten en legt de nadruk op de regionale schaal. Wat betreft de aanbevelingen aan de rijksoverheid worden twee concrete actiepunten genoemd. Ten eerste wordt verkend of er bij gemeenten en provincies behoefte is aan kennisuitwisseling over het gebruik van het analysekader voor toeristische druk en draagkracht van de leefomgeving, wat mogelijk concreet vorm kan worden gegeven tijdens de aankomende Toerismetop in Gelderland, in oktober 2020. Ten tweede neemt het ministerie initiatief om te onderzoeken of een gezamenlijke kennisagenda van diverse partijen haalbaar is.

Lees de kabinetsreactie op het advies ‘Waardevol toerisme’

Lees meer over het advies ‘Waardevol toerisme’