Online bijeenkomst over verbetering internationaal personenvervoer gemist?

Heeft u de online bijeenkomst ‘Changing Tracks’ gemist op 18 september 2020 over de stappen die gezet moeten worden om internationaal personenvervoer per trein te verbeteren, of wilt u deze nog een keer terugzien?

titel van de livestream Changing Tracks met datum en tijd van de opname

Bekijk hier de livestream van het debat op 18 september 2020, de bijdragen van de sprekers en het verslag

Vooraanstaande sprekers waren onder meer: Daniel Mes – kabinet Frans Timmermans; Monika Heiming – European Rail Infrastructure Managers; Libor Lochman - Community of European Railway and Infrastructure Companies; Josef Doppelbauer - European Union Agency for Railways en Elisabeth Werner van de Europese Commissie (DG-MOVE).

De Rli heeft samen met vier andere onafhankelijke Europese adviesraden op het gebied van duurzaamheid en milieu een brief geschreven aan de Europese Commissie over het stimuleren van internationaal passagiersvervoer per trein. Vier adviesraden (uit Ierland, Portugal, Duitsland en Hongarije) hebben hun steun betuigd aan de boodschap in deze brief. Centraal in het online event ‘Changing tracks’ was een Europese corridoraanpak, een van de belangrijkste aanbevelingen uit deze brief aan de Europese Commissie.

Lees meer over de brief aan de Europese Commissie en het advies Verzet de wissel

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Linde Jehee, linde.jehee@rli.nl