Online discussiebijeenkomst over advies ‘Greep op gevaarlijke stoffen’ - uitnodiging

Op 8 juni van 10:30-12:45 uur organiseert de Rli een online discussiebijeenkomst over het advies ‘Greep op gevaarlijke stoffen’ dat de raad op 11 maart 2020 aan de nationale overheid presenteerde. U bent van harte welkom om hieraan deel te nemen. Tijdens deze bijeenkomst bespreekt de raad zijn advies, dat deels ook betrekking heeft op Europees beleid voor gevaarlijke stoffen, met een aantal experts, stakeholders en Ngo’s die zullen reflecteren op het advies.

foto van de kaft met titel Greep op gevaarlijke stoffen en Rli-logo

Met deze bijeenkomst wil de raad een bijdrage leveren aan het debat op Europees niveau. Diederik Samsom, kabinetschef van het Kabinet van EU-commissaris Timmermans, zal aan het eind van de bijeenkomst zijn visie geven. De bijeenkomst is in het Engels.

Lees meer over programma, sprekers en wijze van aanmelden

Lees meer over het advies ‘Greep op gevaarlijke stoffen’

Voor meer informatie over het advies en de bijeenkomst kunt u contact opnemen met Yvette Oostendorp, projectleider, yvette.oostendorp@rli.nl