Rli brengt advies uit over de toegang tot de stad

Op 1 oktober 2020 brengt de Rli zijn advies uit ‘Toegang tot de stad: hoe publieke voorzieningen, wonen en vervoer de sleutel voor burgers vormen’. Het advies gaat over de mogelijkheden die burgers in Nederland hebben om deel te nemen aan de stedelijke samenleving. Deze deelname staat onder druk: voor veel mensen is het moeilijk om een betaalbare woning te vinden en tal van voorzieningen zijn niet voor iedereen bereikbaar of beschikbaar. Mensen willen toegang tot de stad omdat zij er kunnen werken of onderwijs volgen, omdat ze er gelijkgestemden of juist andersdenkenden kunnen tegenkomen, of omdat ze gebruik willen maken van het rijke voorzieningenaanbod. De raad vindt dat steden toegankelijk voor iedereen moeten zijn en blijven. Het advies wordt aangeboden aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) en van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

foto stadspoort Leiden

Centraal in het advies staat de vraag: In hoeverre doen zich verschillen tussen groepen burgers voor in de mate van toegang tot onze steden op het gebied van wonen, vervoer en publieke voorzieningen? In welke opzichten zijn deze verschillen problematisch en hoe kan hierop worden gestuurd? De raad doet hiervoor een zestal aanbevelingen.

Presentatie advies

Op 15 oktober 2020 van 16.00 tot 17.15 uur organiseert de Rli een online presentatie van het advies met diverse gasten. Zodra het programma bekend is plaatsen wij dit op de website en informeren wij u daarover.

Lees meer over het advies ‘Toegang tot de stad

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Douwe Wielenga, projectleider, douwe.wielenga@rli.nl 06 21240809.