Rli brengt op 1 juli advies uit over internationale bereikbaarheid per spoor

Op 1 juli 2020 brengt de raad zijn advies uit ‘Verzet de wissel: naar beter internationaal reizigersverkeer per trein’. In het advies, gericht aan de staatssecretaris voor Infrastructuur en Waterstaat, worden aanbevelingen gegeven waarmee het internationale treinverkeer kan worden gestimuleerd.

hogesnelheidstrein op het station

Over het advies

De raad constateert dat het internationale reizigersverkeer per spoor minder sterk is gegroeid dan het auto- en vliegverkeer. Reizen met de trein is echter vergeleken met andere vervoerswijzen veiliger en beter voor milieu en klimaat. Dit was aanleiding voor de raad om te onderzoeken hoe de overheid het internationale reizigersverkeer kan stimuleren. De Rli heeft voor zijn advies een analyse gemaakt van de vele knelpunten die een betere internationale bereikbaarheid per spoor in de weg staan. Daarbij is nadrukkelijk gekeken naar de barrières die de internationale treinreiziger ervaart. De raad geeft elf aanbevelingen.

Brief aan Europese commissie

Een betere internationale spoorbereikbaarheid vergt ook een goede samenwerking tussen landen. In dat licht heeft de raad samen met een aantal andere Europese adviesraden een brief geschreven aan de Europese Commissie ‘Improving International Passenger rail’. Deze brief brengt de Rli op 1 juli uit tegelijk met het advies.

Lees meer over het advies ‘Verzet de wissel: naar beter internationaal reizigersverkeer per trein’

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met Tim Zwanikken, projectleider, tim.zwanikken@rli.nl, telefoon: 06 5287 4404.