Rli is gestart met advies 'Internationale bereikbaarheid spoor'

Nederland heeft een goed functionerend binnenlands spoorwegnetwerk voor personenvervoer maar, enkele uitzonderingen daargelaten, de treinverbindingen van en naar het buitenland laten nog te wensen over. De reistijden zijn te lang, de aansluitingen zijn slecht, de aanschaf van tickets is lastig en de prijzen zijn hoog. Deze en andere problemen ontstaan door een aantal factoren die de internationale spoorbereikbaarheid van en vanuit Nederland belemmeren. Het gaat hierbij om meer dan ontbrekende schakels en technisch/fysieke beperkingen in de infrastructuur. Er zijn ook ‘zachte’ factoren zoals een gebrek aan beschikbare reisinformatie, problemen met de aanschaf van internationale treinkaartjes (ticketing), de prijsvorming, niet-compatibele internationale regelgeving en een gebrek aan samenwerkingsbereidheid die een betere bereikbaarheid in de weg staan. De raad focust zich in dit advies op de bereikbaarheid voor het personenvervoer.

foto van hogesnelheidstrein op station

De centrale adviesvraag die de raad wil beantwoorden is: Hoe kunnen belemmeringen worden weggenomen die in de weg staan van een betere bereikbaarheid (van en vanuit Nederland) per spoor?

De raad verwacht het advies in juli 2020 uit te brengen.

Lees meer over het advies ‘Internationale bereikbaarheid per spoor’

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met Tim Zwanikken, projectleider, tim.zwanikken@rli.nl, 06-52874404.