Rli start met advies ‘Herstelbeleid na Covid-19’

De raad is op eigen initiatief gestart met zijn advies ‘Herstelbeleid na Covid-19’. Centraal in het advies staat de vraag: met welke investeringen of andere beleidsmaatregelen in de fysieke leefomgeving kan de overheid het economisch herstel op gang brengen en tegelijkertijd de transformatie naar een duurzame en vitale economie op de langere termijn structureel ondersteunen?

station Utrecht  traverse met op de grond aangegeven Houd 1,5 m afstand

Bij de beantwoording van de adviesvraag richt de raad zich op de beleidsvelden in het domein van de fysieke leefomgeving. De raad zal voor het advies een kort afwegingskader formuleren dat kan worden gebruikt om te beoordelen of overheidsinterventies (investeren of andersoortig beleid) helpen om de economie van de Covid-19 crisis te laten herstellen en gelijktijdig een basis leggen voor duurzame economische ontwikkeling op langere termijn. Ook zal de raad trachten een eerste beeld te geven van de aard van die interventies.
De raad verwacht het advies in juli 2020 uit te brengen.

Lees meer over het advies ‘Herstelbeleid na Covid-19’ 

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met Bart Swanenvleugel, projectleider bart.swanenvleugel@rli.nl, 06 52012691.