Uitnodiging online conferentie Week van Verbindend Verduurzamen 25-29 mei 2020

De Rli organiseert van 25 tot en met 29 mei a.s. de Week van Verbindend Verduurzamen. Hoe betrekken we de ideeën, kansen én zorgen van burgers bij de verduurzamingsstrategie van Nederland?

logo van de conferentie  met 2 V's door elkaar geschreven met datum en titel

Opzet van de conferentie-week

Van maandag tot en met donderdag vinden van 9.00 – 11.00 uur online themasessies plaats. Met 30 tot 50 deelnemers per sessie gaan we - deels in kleinere groepjes - in gesprek over ieders ervaringen, gedeelde inzichten en opgaven rond een thema. Elk thema wordt ingeleid door een deskundige. Op vrijdag 29 mei van 15.00 – 16.00 uur sluiten we het programma af met een webinar, waarbij de uitkomsten met een grotere groep deelnemers worden gedeeld. Met deze opzet willen wij de verbinding maken tussen de werelden van overheid, wetenschap, politiek en bestuur, maatschappelijke organisaties, actieve burgers, studenten en jongeren en samen uitvinden hoe we Nederland ‘Verbindend Verduurzamen’.

De thema’s en inleiders van de sessies zijn:

  • Maandag 25 mei: Individuele waarden en collectieve oplossingen met Daan Roovers. Hoe doe je recht aan uiteenlopende individuele waardeoriëntaties als opgaven vragen om collectieve oplossingen?
  • Dinsdag 26 mei: Zeggenschap en leiderschap met Imrat Verhoeven. Hoe kunnen formele besluiten en procedures en informele initiatieven en ideeën uit de samenleving elkaar helpen en versterken?
  • Woensdag 27 mei: Kennis en kunde met Mieke Boon. Hoe benutten we de ervaringen en emoties uit de samenleving én de kennis en feiten uit de wereld van onderzoek en wetenschap in samenhang?
  • Donderdag 28 mei: Beelden en oordelen met Rens Vliegenthart. Welke rol spelen beeldvorming en (voor-)oordelen bij het maken van verbinding en wat is daarbij de rol van de media?

Op het afsluitende webinar op vrijdag 29 mei blikken wij terug op de opbrengsten uit de themasessies en kijken vooruit naar wat er nodig is om ‘verbindend verduurzamen’ meer te verankeren in de Nederlandse verduurzamingsstrategie. Keynote speaker is Noelle Aarts Radboud Universiteit, hoogleraar ‘socio-ecologische interacties’. Andere sprekers zijn Rli-raadslid Annemieke Nijhof, de Utrechtse wethouder Lot van Hooijdonk en de DG Energie en Klimaat bij het ministerie van EZK Sandor Gaastra. Ruben Maes is ‘weekvoorzitter’.

Meedoen? Schrijf je dan nu in!

Je kunt je hier inschrijven voor de online conferentie Week van Verbindend Verduurzamen.

Meer informatie

Lees meer over het programma, de sprekers en de gesprekken die de Rli afgelopen jaar heeft gevoerd met uiteenlopende organisaties en mensen die bijdragen aan de verduurzaming van de samenleving.

Voor meer informatie over deze conferentie kunt u contact opnemen met het team Verbindend Verduurzamen via verbindendverduurzamen@rli.nl