Verbindend verduurzamen in de praktijk

‘Intermediairs’ in wijken spelen een belangrijke rol bij het slaan van de brug tussen beleid en praktijk. LSA Bewoners bracht de Rli in contact met deze intermediairs: mensen in een wijk met visie en ambitie én de kracht om deze te delen en te laten aansluiten bij wat er in de wijk speelt. Het gesprek ging over verbindend verduurzamen (hoe doe je dat en wat is essentieel voor succes?) en leverde uiteenlopende inzichten op.

illustratie uit het verslag met de verzamelde quotes uit de discussie in stickers op de muur

Het is de kunst om abstracte vraagstukken persoonlijk te maken en dichtbij te brengen. Dat betekent: veel koffiedrinken met bewoners om te horen wat er echt leeft en waar mensen zelf aan willen bijdragen; zoeken naar interessante verbindingen tussen urgente vragen en een duurzame visie. Niet iedereen is geïnteresseerd in het brede thema duurzaamheid, maar bewoners maken zich bijvoorbeeld wel zorgen over zwerfvuil, een prettige ontmoetingsplek of voldoende parkeergelegenheid.

Deze bijeenkomst is een van de activiteiten in aanloop naar de conferentie Verbindend Verduurzamen die de Rli op 26 maart as. organiseert.

Lees het verslag van de expertmeeting Intermediairs op 17 januari 2020 

Lees meer over de conferentie Verbindend Verduurzamen op 26 maart 2020