Gepland: bundel ‘Jongeren en het zorgen voor hun morgen’

Een aantal adviesraden heeft gezamenlijk het initiatief genomen tot het samenstellen van een bundel met als thema ‘Jongeren en het zorgen voor hun morgen’. Het woord zorgen staat centraal: zorgen over de toekomst, maar vooral zorgen voor die (mooie) toekomst. Ook vóór corona hadden jongeren al met verschillende grote uitdagingen die in de toekomst nog lang kunnen doorwerken te maken. De raden belichten deze zorgen vanuit verschillende invalshoeken, vanuit de domeinen waarop zij adviseren. Tegelijkertijd willen de raden met deze bundel ook een positief geluid laten horen. En enthousiasmeren en inspireren om met de toekomst aan de slag te gaan. Vanzelfsprekend worden kinderen en jongeren betrokken bij de totstandkoming van de bundel.

De planning is om deze bundel begin 2022 uit te brengen.

De deelnemende adviesraden zijn: de Nederlandse Sportraad, Raad voor Volksgezondheid & Samenleving, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Sociaal-Economische Raad, Raad voor de leefomgeving en infrastructuur, Raad voor het Openbaar Bestuur, Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, Adviesraad voor wetenschap technologie en innovatie, Adviescollege ICT-toetsing, Raad voor Cultuur, Onderwijsraad, Raad voor Dierenaangelegenheden, Gezondheidsraad.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Folmer de Haan projectleider Rli, f.w.dehaan@rli.nl 06 4615 2496.