Jaarverslag 2020

Het jaarverslag 2020 geeft een compact overzicht van het werk van de Rli de uitgebrachte adviezen en de doorwerking.

Kaft met illustratie van de sleutelfuncties van de stad - publieke voorzieningen, wonen en vervoer

In 2020 bracht de raad zes adviezen uit:

  • ‘Greep op gevaarlijke stoffen’
  • ‘De bodem bereikt?!’
  • ‘Verzet de wissel: naar beter internationaal reizigersvervoer per trein’
  •  ‘Groen uit de crisis’
  •  ‘Stop bodemdaling in veenweidegebieden: het Groene Hart als voorbeeld’
  • ‘Toegang tot de stad: hoe publieke voorzieningen, wonen en vervoer de sleutel voor burgers vormen’

Naast deze adviezen bracht de raad nog twee brieven uit, nam deel aan een denktank en organiseerde een meerdaagse conferentie:

  • ‘Brief Internationaal spoor’ Als onderdeel van het advies ‘Verzet de wissel’ stuurde de raad een brief getiteld ‘Improving international passenger rail’ aan de Eurocommissaris van Transport, Adina Vălean.
  • ‘Brief CCUS en waterstof’ De uitkomsten van de bijeenkomst over Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS) en waterstof zijn verwoord in een brief aan de minister-presidenten van Nederland en Vlaanderen.
  • ‘Denktank Coronacrisis’ De raad neemt deel aan de Denktank Coronacrisis, die door de SER in het leven is geroepen.
  • Conferentie ‘Week van verbindend verduurzamen’ Deze meerdaagse conferentie was het slotstuk van een traject waarin de Rli op zoek ging naar manieren om mensen meer te betrekken bij verduurzaming.

Lees het jaarverslag 2020