Minister IenW beantwoordt vragen over kabinetsreactie advies ‘Groen uit de crisis’

De Eerste Kamer heeft vragen gesteld over de kabinetsreactie op het advies van de Rli 'Groen uit de crisis'. Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) beantwoordt deze vragen van de commissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving en voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

foto van stationstraverse met grote sticker op de grond met tekst 'Zorg voor elkaar, houd 1,5 m afstand'

De zeven vragen van de fracties GroenLinks en ChristenUnie hebben onder andere betrekking op sociale rechtvaardigheid, als onderdeel van brede welvaart, de ambities van het kabinet om herstelplannen te verbinden met de groene transitie en de realisatie van deze ambities.

Lees de brief van minister Van Nieuwenhuizen met antwoorden op de vragen Eerste Kamer (26 mei 2021)

Lees de kabinetsreactie op het advies ‘Groen uit de crisis’ (18 maart 2021)

Lees meer over het advies ‘Groen uit de crisis’ 

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met projectleider Bart Swanenvleugel; bart.swanenvleugel@rli.nl