Rli brengt advies uit over waterstofbeleid

Op 25 januari 2021 brengt de Rli zijn advies ‘Waterstof: de ontbrekende schakel’ uit. Het advies richt zich op de volgende vragen: Wat is de betekenis van klimaatneutrale waterstof als grondstof, brandstof en/of als energiedrager in een duurzame Nederlandse economie? Hoe reëel zijn de verwachtingen ten aanzien van waterstof en passen daar al eindbeelden bij? Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) neemt het advies in ontvangst.

H2-formule met belletjes

Waterstof zal een cruciale schakel gaan vormen in de toekomstige klimaatneutrale energie- en grondstoffenvoorziening. De vraag naar waterstof zal inzet vragen van de overheid. De raad doet hiervoor een zestal aanbevelingen.

Lees meer over het advies ‘Waterstof: de ontbrekende schakel’

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Folmer de Haan, projectleider, f.w.dehaan@rli.nl of 06 4615 2496.