Rli brengt op 14 oktober advies uit over het Nationaal Groeifonds

Op 14 oktober 2021 verwacht de Rli zijn advies Investeren in duurzame groei uit te brengen. In dit advies over de bijdrage van het Nationaal Groeifonds aan een duurzaam economisch verdienvermogen gaat de Rli in op de vraag of de huidige opzet en beoogde investeringen een belangrijke bijdrage leveren aan de toekomstige welvaart en welke verbeteringen mogelijk zijn in de toekomstige rondes en tranches van het Groeifonds. Het advies is gericht aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK), Economische Zaken en Klimaat (EZK), Financiën, Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

foto van zes stapeltjes munten waar groene boompjes op groeien

Over het advies

Het briefadvies over het Groeifonds is een ongevraagd advies naar aanleiding van de opdracht van het Groeifonds, de projectvoorstellen uit de eerste indieningsronde en de beoordeling daarvan door de commissie van het Groeifonds. Het advies doet een aantal aanbevelingen over hoe de impact van het Groeifonds op het duurzaam verdienvermogen voor de toekomst vergroot kan worden.

Lees meer over het briefadvies Investeren in duurzame groei

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met projectleider Bart Swanenvleugel: bart.swanenvleugel@rli.nl 0652012691.