Rli brengt op 9 februari advies uit over digitalisering en de transitie naar een duurzame samenleving

Op 9 februari 2021 brengt de Rli zijn advies ‘Digitaal duurzaam’ uit. Digitalisering verandert onze samenleving ingrijpend, met grote gevolgen voor de duurzaamheid. Andersom kunnen data en digitale technologieën gericht worden ingezet om duurzaamheid te bevorderen. Het advies richt zich op de samenhang tussen digitalisering en duurzaamheidsopgaven en gaat specifiek in op drie verschillende domeinen: energie, mobiliteit en circulaire bouweconomie. Het advies wordt aangeboden aan de staatssecretarissen van Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en aan de bewindspersonen van Economische Zaken en Klimaat.

foto fragment van een toetsenbord entertoets met afbeelding weegschaal

Hoewel digitalisering en duurzaamheid onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, is hiervoor onvoldoende aandacht in het overheidsbeleid. De raad doet zes aanbevelingen over hoe overheidssturing vorm kan krijgen en drie aanbevelingen hoe overheidsorganisaties zich beter kunnen voorbereiden op digitale ontwikkelingen.

Lees meer over het advies ‘Digitaal duurzaam’

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met Bart Swanenvleugel, projectleider, bart.swanenvleugel@rli.nl 06 52012691.